Mida peaks teadma puuri garantii kohta

Elektriviil on enne tehasest väljumist läbinud kvaliteedikontrolli. Garantiikaardi olemasolul kehtib elektriviilile tehase poolt antud 2 aastane garantii alates ostukuupäevast järgnevatel tingimustel:

• Kui elektriviilil peaks õigepärasest kasutamisest hoolimata ilmnema tootmisest või materjalist tingituid märgatavaid defekte ning nad on avastatud garantiiperioodi jooksul, siis kõik defektsed osad vahetatakse tasuta välja ning samuti kaetakse parandusega seotud tööjõukulud.
• Garantii kaotab kehtivuse kui elektriviili ei ole kasutatud korralikult (nt. seade on mõranenud, ebasobiliku vooluallika kasutamine jt.), elektriviili on volitamata tungitud (nt. elektriviili korpuse avamine jt.) või on kasutatud volitamata tagavaruosasid.
• Garantii ei hõlma normaalsest kulumisest tingitud osade vahetamist.
Elektriviili mootor, kuullaagrid ja puuriotsiku hoidepea ei kuulu selle garantii alla.
• Garantiiperiood algab ostukuupäeval. Garantiiremondi kasutamine ei mõjuta garantiiaja pikkust.
• Garantiiremonti tuleb nõuelda enne garantiiperioodi lõppemist.
• Vead, mis ilmnevad peale garantiiperioodi aegumist, ei kuulu rahuldamisele.
• Garantii eelpool nimetatud tingimuste raames jõustub ainult siis kui ostukuupäev garantiikaardil on kinnitatud ametliku edasimüüja templi/allkirjaga.
• Kaebuse või vea korral toimeta kogu seade täidetud garantiikaardiga Teile sobilikku klienditeenindusse.

Lisateave

Profielektriviilide (Pro touch S; Promed 2520, 2020, 2030, 3020) garantiiremondis viibimise aeg on alati pikem kui koduseks hoolduseks mõeldud elektriviilidel (Promed Feeling, Manimed, Sensitive), kuna nende töötlemine on keerulisem ja aeganõudvam. Keskmiselt kulub elektriviilil Saksamaale Promed GmbH tehasesse ja OÜ Arcticus kätte tagasi jõudmiseks kuskil 4 nädalat.

Profielektriviilide käepidemete remont võib osutuda kalliks, kuna enamus kuluvaid osasid ei kuulu garantii alla k.a. ka käepideme puhastamine. Sellistel juhtudel Promed GmbH teavitab OÜ Arcticust, kes omakorda teavitab klienti eesootavatest kulutustest ning kliendil on võimalus valida, kas ta soovib antud remonditöid teostada või mitte. Vajadusel on võimalik uusi profielektriviilide käepidemeid soetada Ilu- & küünetehnika poest.

Promed GmbH tööde hinnakiri: 

Tööraha 29€ 
Kuullaagrite vahetus 19.20€
Pisi- ja puhastusmaterjalid 0.85€ 
Kõik kokku: 49.05€

OÜ Arcticus katab kõik garantii korras transpordiga seonduvad kulud - saatmine Saksamaale ja tagasi. 
 
NB! Pea meeles, et elektriviilid on väga tundlikud tolmu suhtes. Seega peaks elektriviili pealt alati pärast tööpäeva pehme lapiga puhastama ning soovituslikult paigaldama lauale kohtimuri, mis vähendab tunduvalt lendleva tolmu kogust. Samuti kõikidel eraldi käepidemetega elektriviilidel tuleb pärast igat kasutust asetada kaitseotsik puuriotsiku hoidepeasse. Kui elektriviil läheb garantiiremonti, antakse välimuselt puhtale ja korrektsele puurile parem hinnang ning suurema tõenäosusega ei teki garantiitingimustega probleeme. Kui elektriviilil on silmnähtav ekspluatatsiooni viga (nt. mõra, määrdunud jne.), siis ei kuulu elektriviil garantii alla.

OÜ Arcticus võimaldab kõikidele profielektriviilidele garantiiremondi ajaks asenduselektriviil. Lisaks on võimalus kõikidel soovijatel rentida asenduselektriviile hinnaga 16€ nädal. (Asenduselektriviildeks on profielektriviilidel Pro touch S ja kodustele elektriviilidele Manimed).

Promed GmbH soovitab puure vähemalt 1 kord aastas saata hooldusesse. Antud teenuse hind on 32€(koos transpordiga), millele võib lisanduda vajalike osade vahetuse korral kuni 30€.